Өнөөдөр, 2017-09-21

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 07:50 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИЛ ЦАГ 21" /д/
 • 08:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Миний бяцхан одой морьхон"
 • 09:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Тахианы ферм"
 • 11:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Хөтөч" МОАУСК 12 анги
 • 12:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИЛ ЦАГ 21" /д/
 • 12:40 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Өнөөдрийн зурхай
 • 12:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:00 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Хачико"
 • 14:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 15:00 - ХӨГЖМИЙН ЦАГ : "ХИТ" дууны цаг
 • 16:00 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Миний бяцхан одой морьхон"
 • 17:30 - НЭВТРҮҮЛЭГ : Эрчим хүч төвийн бүсийн чуулган /д/
 • 18:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИЛ ЦАГ 18"
 • 18:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 18:30 - ХОТЫН АЯЛАЛ
 • 19:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 19:10 - ИНФИНИТИ : Соёл урлагийн хөтөлбөр
 • 19:40 - НЭВТРҮҮЛЭГ : "Залуусын хөгжил" JCI-20 чуулган
 • 20:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Хөтөч" МОАУСК 13 анги
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИЛ ЦАГ 21"
 • 21:30 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 21:40 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Скреам"
 • 00:00 - МАРГААШ МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
 • 00:10 - ЭРДЭНЭТ САЙХАН АМРААРАЙ

Баасан, 2017-09-22

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 07:50 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИЛ ЦАГ 21" /д/
 • 08:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "МИНИЙ БЯЦХАН ОДОЙ МОРЬ"
 • 09:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Кунпу панда-2"
 • 11:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "ХӨТӨЧ" 13 анги
 • 12:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИЛ ЦАГ 21" /д/
 • 12:40 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Өнөөдрийн зурхай
 • 12:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:00 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "СКРЕАМ"
 • 15:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 15:30 - ХӨГЖМИЙН ЦАГ : "ХИТ" дууны цаг
 • 17:00 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "МИНИЙ БЯЦХАН ОДОЙ МОРЬ"
 • 18:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИЛ ЦАГ 18"
 • 18:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 18:30 - ХОТЫН АЯЛАЛ : /д/
 • 19:00 - НЭВТРҮҮЛЭГ : "ЗАЛУУСЫН ХӨГЖИЛ" "JCI 20-чуулган" /д/
 • 19:20 - ИРГЭДИЙН ИНДЭР : шууд 1900-1501
 • 20:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "ХӨТӨЧ" МОАУСК 14 анги
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИЛ ЦАГ 21"
 • 21:30 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 21:40 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "САРМАГЧНЫ БОСЛОГО"
 • 00:00 - МАРГААШ МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ

Бямба, 2017-09-23

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 07:50 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИЛ ЦАГ 21" /д/
 • 08:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "МИНИЙ БЯЦХАН ОДОЙ МОРЬ"
 • 09:20 - ИНФИНИТИ : соёл урлагын хөтөлбөр /д/
 • 09:50 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Dragon ball"
 • 11:30 - НЭВТРҮҮЛЭГ : "ЭРЧИМ ХҮЧ" төвийн бүсийн чуулган /д/
 • 12:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "ХӨТӨЧ" МОАУСК 14 анги
 • 13:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИЛ ЦАГ 21" /д/
 • 13:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Өнөөдөр дэлгэцнээ
 • 13:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:50 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "САРМАГЧНЫ БОСЛОГО"
 • 15:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 15:30 - ХӨГЖМИЙН ЦАГ : "ХИТ" дууны цаг
 • 17:00 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "МИНИЙ БЯЦХАН ОДОЙ МОРЬ"
 • 18:00 - ХОТЫН АЯЛАЛ : /д/
 • 18:20 - НҮҮР ТУЛСАН ЯРИА
 • 19:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 19:10 - АЙЛ : зорилтот нэвтрүүлэг
 • 19:40 - ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР
 • 20:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "ХӨТӨЧ" МОАУСК 15 анги
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр
 • 21:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 22:00 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "САНВААРТАН"
 • 00:00 - МАРГААШ МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ

Ням, 2017-09-24

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 08:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр /д/
 • 09:00 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "ХИЙ ҮЗЭГДЛИЙН ЗОЧИД БУУДАЛ"
 • 10:40 - НЭВТРҮҮЛЭГ : "ЗАЛУУСЫН ХӨГЖИЛ" "JCI 20-цуулган" /д/
 • 11:00 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "ХӨТӨЧ" МОАУСК 15 анги
 • 12:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "7 ХОНОГ" тойм хөтөлбөр /д/
 • 13:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : Өнөөдрийн зурхай
 • 13:10 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:20 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "САНВААРТАН"
 • 15:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 15:50 - ХӨГЖМИЙН ЦАГ : "ХИТ" дууны цаг
 • 17:00 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "МИНИЙ БЯЦХАН ОДОЙ МОРЬ"
 • 18:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 18:10 - АЙЛ : зорилтот нэвтрүүлэг /д/
 • 18:40 - ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР
 • 19:00 - НҮҮР ТУЛСАН ЯРИА
 • 19:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 20:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "ДЭГГҮЙ ЧАО" 1-анги
 • 21:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 22:00 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "ӨРТӨӨ" МУСК
 • 00:00 - МАРГААШ МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ

Хамтрагчид