Өнөөдөр, 2017-11-22

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 07:50 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" /д/
 • 08:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Трансформерс"
 • 09:00 - АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ
 • 11:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дүрэмгүй тоглоом" 8-р анги
 • 11:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 12:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" /д/
 • 12:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 12:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:00 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Өлсгөлөн тоглоом"
 • 15:10 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 15:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Трансформерс"
 • 17:20 - АСУУЛТ АСУУЯ : нэвтрүүлэг /д/
 • 18:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-18"
 • 18:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 18:30 - ГАРЦ : Хөтөлбөр
 • 19:10 - НҮҮР ТУЛСАН ЯРИА : /д/
 • 20:10 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дүрэмгүй тоглоом" 9-р анги
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21"
 • 21:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 21:50 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Шерлок Холмс"
 • 00:00 - МАРГААШ МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
 • 00:10 - ЭРДЭНЭТ САЙХАН АМРААРАЙ

Пүрэв, 2017-11-23

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 07:50 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" /д/
 • 08:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Трансформерс"
 • 09:00 - АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ
 • 11:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дүрэмгүй тоглоом" 9-р анги
 • 11:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 12:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" /д/
 • 12:40 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 12:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:00 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Шерлок Холмс"
 • 15:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 17:00 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Трансформерс"
 • 18:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-18"
 • 18:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 18:30 - ГАРЦ : хөтөлбөр /д/
 • 19:10 - ХОТЫН АЯЛАЛ
 • 19:30 - ИНФИНИТИ : Соёл урлагийн хөтөлбөр
 • 20:10 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дүрэмгүй тоглоом" 10-р анги
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21"
 • 21:30 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 21:40 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Нэгэн алуурчны дурсамж"
 • 00:00 - МАРГААШ МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
 • 00:10 - ЭРДЭНЭТ САЙХАН АМРААРАЙ

Баасан, 2017-11-24

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 07:50 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" /д/
 • 08:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Трансформерс"
 • 09:00 - АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ
 • 11:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дүрэмгүй тоглоом" 10-р анги
 • 11:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 12:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" /д/
 • 12:40 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 12:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:00 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Нэгэн алуурчны дурсамж"
 • 15:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 17:00 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Трансформерс"
 • 18:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-18"
 • 18:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 18:30 - ИРГЭДИЙН ИНДЭР : шууд
 • 19:10 - ИНФИНИТИ : соёл урлагийн хөтөлбөр
 • 20:10 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дүрэмгүй тоглоом" 11-р анги
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21"
 • 21:40 - ХОТЫН АЯЛАЛ : /д/
 • 22:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 22:10 - НЭВТРҮҮЛЭГ : "Ододтой үдэш"
 • 00:00 - МАРГААШ МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
 • 00:10 - ЭРДЭНЭТ САЙХАН АМРААРАЙ

Бямба, 2017-11-25

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 07:50 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" /д/
 • 08:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Трансформерс"
 • 09:00 - АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ
 • 12:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дүрэмгүй тоглоом" 11-р анги
 • 12:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" /д/
 • 13:50 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 14:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 14:10 - НЭВТРҮҮЛЭГ : "Ододтой үдэш"
 • 16:00 - ХӨГЖМИЙН ЦАГ
 • 17:10 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Трансформерс"
 • 18:00 - МӨЛХӨӨ ЖААЛ : хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:30 - НҮҮР ТУЛСАН ЯРИА
 • 19:20 - ЭРҮҮЛ МЭНД
 • 19:30 - АЙЛ : зорилтот нэвтрүүлэг
 • 20:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дүрэмгүй тоглоом" 12-р анги
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "7 хоног тойм"
 • 21:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 22:00 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Ражхана"
 • 00:00 - МАРГААШ МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
 • 00:10 - ЭРДЭНЭТ САЙХАН АМРААРАЙ

Ням, 2017-11-26

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 08:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "7 хоног тойм" /д/
 • 09:00 - Аз жаргалтай үрсийн өглөө
 • 12:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "7 хоног тойм" /д/
 • 13:00 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 13:10 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:20 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Ражхана"
 • 15:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 15:50 - ХӨГЖМИЙН ЦАГ
 • 17:00 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Трансформерс"
 • 18:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "7 хоног тойм" /д/
 • 18:50 - ЭРҮҮЛ МЭНД
 • 19:00 - МӨЛХӨӨ ЖААЛ : хүүхдийн нэвтрүүлэг /д/
 • 19:20 - ЗАХИАЛГАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
 • 19:40 - ДУУДЛАГА : Хуульзүйн нэвтрүүлэг
 • 20:00 - АЙЛ : Зорилтот нэвтрүүлэг /д/
 • 20:30 - ХОТЫН АЯЛАЛ : /д/
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "7 хоног тойм" /д/
 • 21:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 22:00 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Үйлчлүүлэгч"
 • 00:00 - МАРГААШ МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
 • 00:10 - ЭРДЭНЭТ САЙХАН АМРААРАЙ

Хамтрагчид