Өнөөдөр, 2018-10-23

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 07:50 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 08:30 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Код Гисс" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 09:10 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Хайрцган мангасууд" хүүхэлдэйн кино
 • 11:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Ленинград" ОАУСК
 • 12:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:50 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 13:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:10 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "ТОХИРОЛЦОО" УСК
 • 15:30 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 15:40 - ХИТ ДУУНЫ ЦАГ
 • 16:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Томас түүний нөхөд" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-18" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 18:30 - ЗАХИАЛГАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
 • 19:20 - БАРИМТАТ КИНО
 • 20:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дэлгүүр хэсэх донтон" ОАУСК
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 21:40 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "ТУШААЛЫГ УСТГА" УСК
 • 23:50 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ

Лхагва, 2018-10-24

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 07:50 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 08:30 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Код Гисс" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 09:10 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Томас түүний нөхөд" хүүхэлдэйн кино
 • 11:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дэлгүүр хэсэх донтон" ОАУСК
 • 12:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИД ЦАГ-21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 12:40 - Ярилцах цаг
 • 13:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:10 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Тушаалыг устга" УСК
 • 15:30 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 15:40 - ХИТ ДУУНЫ ЦАГ
 • 16:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Мөстлөгийн үе" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-18"мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 18:30 - БАРИМТАТ КИНО
 • 19:00 - АСУУЛТ АСУУЯ
 • 19:45 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дэлгүүр хэсэх донтон" ОАУСК
 • 20:45 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 21:40 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "БУУТАЙ ЖЭЙН" УСК
 • 00:00 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ

Пүрэв, 2018-10-25

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 07:50 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 08:30 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Код Гисс" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 09:10 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Мөстлөгийн үе" хүүхэлдэйн кино
 • 11:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дэлгүүр хэсэх донтон" ОАУСК
 • 12:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИЛ ЦАГ-21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 12:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:00 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "БУУТАЙ ЖЭЙН" УСК
 • 15:30 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 15:40 - ХИТ ДУУНЫ ЦАГ
 • 16:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Мангасуудын сургууль" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-18" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 18:30 - БАРИМТАТ КИНО
 • 19:00 - ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ
 • 19:30 - ЗАХИАЛГАТ НЭВТРҮҮЛЭГ
 • 19:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 20:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дэлгүүр хэсэх донтон" ОАУСК
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИЛ ЦАГ-21" МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
 • 21:30 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 21:40 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "СОЛИЛЦОО" УСК
 • 00:00 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ

Баасан, 2018-10-26

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 07:50 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 08:30 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Код Гисс" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 09:10 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Мангасуудын сургууль" хүүхэлдэйн кино
 • 11:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дэлгүүр хэсэх донтон" ОАУСК
 • 12:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 13:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:10 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "СОЛИЛЦОО" УСК
 • 15:30 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 15:40 - ХИТ ДУУНЫ ЦАГ
 • 16:20 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "ЗООТОПИА" хүүхэлдэйн кино
 • 18:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-18" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 18:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 18:30 - МӨЛХӨӨ ЖААЛ
 • 19:00 - ИРГЭДИЙН ИНДЭР
 • 19:40 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дэлгүүр хэсэх донтон" ОАУСК
 • 20:35 - ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "ОРГИЛ ЦАГ-21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 21:30 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 21:40 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "ҮДЭШЛЭГ" УСК
 • 23:50 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ

Бямба, 2018-10-27

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 07:50 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:20 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 08:30 - ХҮҮХЭЛДЭЙН КИНО : "Код Гисс" хүүхэлдэйн кино
 • 09:00 - АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ
 • 12:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "Оргил цаг-21" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 12:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ
 • 13:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:10 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Үдэшлэг" УСК
 • 15:30 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 15:40 - ХИТ ДУУНЫ ЦАГ
 • 17:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дэлгүүр хэсэх донтон" ОАУСК
 • 18:00 - ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ
 • 18:30 - МӨЛХӨӨ ЖААЛ
 • 18:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 19:00 - НЭВТРҮҮЛЭГ : "NEXT WEEKEND"
 • 19:30 - ЭРХЭМСЭГ теле сэтгүүл
 • 20:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "ДЭЛГҮҮР ХЭСЭХ ДОНТОН" ОАУСК
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "7 хоног тойм" хөтөлбөр
 • 21:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 22:00 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "ОДБАЛЛ" УСК
 • 23:50 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ

Ням, 2018-10-28

 • 07:30 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 07:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 07:50 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "7 хоног" тойм хөтөлбөр
 • 08:40 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 08:50 - АЗ ЖАРГАЛЫН ӨГЛӨӨ
 • 12:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "7 хоног" тойм хөтөлбөр
 • 12:50 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ : Энэ өдрийн зурхай
 • 13:00 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 13:10 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "ОДБАЛЛ" УСК
 • 15:30 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 15:40 - ХИТ ДУУНЫ ЦАГ
 • 16:40 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "дэлгүүр хэсэх донтон" ОАУСК
 • 18:00 - ИХ ХОТЫН АЯЛАЛ
 • 18:20 - НЭВТРҮҮЛЭГ : "NEXT WEEKEND"
 • 18:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 19:00 - МӨЛХӨӨ ЖААЛ
 • 19:30 - ЭРХЭМСЭГ теле сэтгүүл : "Эрхэмсэг" теле сэтгүүл
 • 20:00 - ОЛОН АНГИТ УРАН САЙХНЫ КИНО : "Дэлгүүр хэсэх донтон" ОАУСК
 • 21:00 - МЭДЭЭЛЛИЙН ХӨТӨЛБӨР : "7 Хоног" тойм хөтөлбөр
 • 21:50 - ФОТО МЭДЭЭЛЭЛ
 • 22:00 - УРАН САЙХНЫ КИНО : "Эцсээ хүртэл" УСК
 • 00:00 - МАНАЙ ДЭЛГЭЦНЭЭ

Хамтрагчид