Сурталчилгаа

                                    "NBTV" ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНИЙН САНАЛ


РЕКЛАМ ЦАЦАЛТ
НЭГЖ
НЭГЖ ҮНЭ
ҮНЭ

ТАЙЛБАР

18:00 цаг хүртэл
1 сек

800Давталтгүй
18:00 цагаас хойш
1 сек

1000Давталтгүй
"Оргил цаг” ДУНД, АРД
1 сек

12004 удаа давтана
Кино,нэвтрүүлгийн ДУНД
1 сек

10002 удаа давтана

Хамтрагчид